Tìm kiếm trong terminal với find

Trong terminal, để tìm kiếm các tập tin và thư mục bạn có thể sử dụng ứng dụng find. Trong bài viết này mình xin giới thiệu những câu lệnh cơ bản của find.
Để tìm kiếm tập tin hay thư mục bạn dùng câu lệnh
find nơi_muốn_tìm -name tên
nơi_muốn_tìm là đường dẫn đến thư mục bạn muốn tìm kiếm tập tin hay thư mục, ví dụ /usr/share/ hay /tmp/ …
Nếu bạn muốn xác định rõ nó là tập tin hay thư mục bạn dùng tuỳ chọn “type” với “d” là thư mục và “f” là tập tin.
Ví dụ:
find nơi_muốn_tìm -type f -name tên_tập_tin
find nơi_muốn_tìm -type d -name tên_thư_mục
Bạn có thể tìm chính xác tên bằng cách để tên vào cặp dấu nháy đơn (‘ ‘). Bạn có thể dùng ký hiệu thay thế ? và * để tìm không chính xác, ? thay cho 1 ký tự và * thay cho 1 chuỗi ký tự.
Nếu cũng có thể dùng tuỳ chọn -size để khoanh vùng tìm kiếm theo kích thước của tập tin.
Mình có một thư mục test, trong thư mục đó có các thư mục và tập tin như trong ảnh dưới:

Và đây là những câu lệnh tìm kiếm mình thử nghiệm trong thư mục test này:

  • Câu lệnh đầu tiên mình tìm tập tin hay thư mục có tên là ‘tap_tin_1’.
  • Câu lệnh thứ hai mình tìm tập tin hay thư mục có tên bắt đầu bằng chuỗi ‘tap_tin_’ và theo sau ‘tap_tin_’ là 1 ký tự bất kỳ.
  • Câu lệnh thứ ba mình tìm tập tin hay thư mục có tên bao gồm chuỗi ‘tap’.
  • Câu lệnh thứ tư mình tìm thư mục có tên ‘thu_muc’ và theo sau tên này là một chuỗi bất kỳ.
  • Câu lệnh thứ năm mình tìm tập tin có tên ‘thu_muc_1’.
  • Câu lệnh cuối cùng mình tìm tập tin tên có chuỗi ‘tap’ và kích thước của nó lớn hơn 500KB.
Hy vọng find sẽ giúp ích các bạn trong việc sử dụng Linux trong chế độ dòng lệnh :).
0 Comments for "Tìm kiếm trong terminal với find"
Back To Top