Xây dựng bản quyền cho các mẫu thiết kế blogspot

Bản quyền template blogspot là gì? Bản quyền template tức là bạn quy định một id hoặc class nào đó cho trong template của bạn, khi ai tải hoặc rip template của bạn mà xóa id hay class đó đi thì nó sẽ chuyển hướng về trang mà bạn đã quy định trong code. Hiện tại trên các trang chia sẻ template sử dụng phần lớn cách này và mã hóa 1 chiều đoạn code bản quyền đó Bạn có thể áp dụng 1 trong 2 đoạn mã bên dưới cho mẫu thiết kế của mình
Code copyright 1
<script>
//<![CDATA[
window.onload=function()
 {
 var e=document.getElementById("copyright");
 if(e==null)
  {
  window.location.href="http://www.congdanit.com/"
 }
 e.setAttribute("href","http://www.congdanit.com/");
 e.setAttribute("ref","dofollow");
 e.setAttribute("title","Free Blogger Templates");
 e.innerHTML="CongDanIT"
}
   //]]>
</script>
Code copyright for blogspot 2
<script>
//<![CDATA[
$(document).ready(function()
 {
 $('#copyright').html("Created By <a href='http://www.congdanit.com/' rel='dofollow' target='_blank' title='Free Blogger Templates'>congdanit</a>");
 setInterval(function()
  {
  if(!$('#copyright:visible').length)window.location.href='http://www.congdanit.com/'
 }
 ,3000)
}
);
   //]]>
</script>
Các mã trên các bạn chèn vào template, và nếu hiểu biết chút ít thì có thể chèn vào các js có sẵn trong template. Các bạn cũng có thể vận dụng để ẩn đi các coppyright theo cách này
0 Comments for "Xây dựng bản quyền cho các mẫu thiết kế blogspot"
Back To Top